Reklamační řád

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Nakupující má právo na bezplatnou a bezodkladnou nápravu, pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou do 6 měsíců od převzetí zboží. Běžná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným používáním Zboží, na používání v rozporu s určením Zboží a na opotřebení běžným užíváním.

Způsob oznámení reklamace

E-mailem na: kontakt@zanir.cz

Telefonicky na: +420 608 969 954

Odesláním knihy na adresu:

Nakladatelství ZANIR
Jan Schejbal
Brtnice 108,
Velké Popovice, 251 69

Před odesláním reklamace je nutná telefonická/e-mailová informace o reklamaci!
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

K reklamované zásilce je nutné přiložit

  • Kopii faktury, nebo číslo objednávky.
  • Písemné odůvodnění vrácení zboží.
  • Bankovní účet pro vrácení částky.
  • Dopravu reklamovaného zboží zařizuje a hradí prodávající a to pomocí služby Reklamační zásilka Zásilkovna. Pokud zákazník nemůže tento způsob dopravy využít, hradí dopravu reklamovaného zboží zákazník a v případě uznání reklamace může požádat o navrácení částky dopravného. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Zpět do obchodu